TG-1 * Transgallaxys Forum 1

Pages: [1]

Author Topic: Erst tauschen, dann denken. Über die Handlungsfähigkeit ministerialer Hirne  (Read 1116 times)

ama

  • Jr. Member
  • *
  • Posts: 1116

Wem das spanisch vorkommt, der hat recht: Es ist der Blog des norwegischen Bildungsministers Bård Vegar Solhjell.

Der "Standard in Wien" übersetzt die Quintessenz mit:

"Norwegischer Bildungsminister will File Sharing legalisieren
Kampf gegen P2P-Netze sei schlicht Verschwendung von Ressourcen -
"Großartige Möglichkeit neue Musik zu entdecken"

Das kommt mir in der Tat sehr spanisch vor und drum sichern wir mal dieses Beweisstück. Könnte gut, sein daß wir es demnächst für unsere norwegischen Freunde brauchen.

http://www.bardvegar.no/2009/02/lovleg-fildeling-med-tono-avgift/

[*QUOTE*]
----------------------------------------------------------
Velkommen!

Vekas plate

Cocteau Twins: Treasure
Mine bilder på Flickr
 
Bloggar
Andreas Tjernshaugen
Auduns blogg
Bente Kalsnes
Fredrik Mellem
Heikkis blogg
Hilde Widerøe Wibe
Inga Marte
Jostein Moen
Magnus Carlsen blogg
Mali sin blogg
Pål Julius sin blogg
Rune Hegge
Snorre Valen
Tore O Sandvik
Tromp
Lenker
All Music
Banden på P3
Dotshop
Elevorganisasjonen
Fellesskap
KS
Kunnskapsdepartementet
Lydverket
Move On
Natur og ungdom (NU)
Other Music
Realclearpolitics
Skulebloggen
Sosialistisk ungdom (SU)
Sosialistisk venstreparti (SV)
Utdanningsforbundet
Skulebloggar
Alb*Aab
Arne Olav Nygard sin blogg
Bjørn på norsk
Dalstroka innafor
Dronning Mauds Minnes blogg
Einar Berg’s blogg
Elevblogg.no
IKT i videregående skole
IKT og skole
Jan-Arve Overland
Kjemikeren
Kjetils pedblogg
KulturrIKT
Lektor Aksnes’ skoleblogg
Lektor Laastad
Liv Marie Schou
Mitt hJØRNe av web’en
Norsklærer med digitalt grensesnitt
Ole J Rosten
Skulebloggen
Tanker
Tanketråder - fra en lektors hverdag
Teachertalk
Øystein Johannessen
Blogg
« Treskeværket, Førde
Fildeling igjen »


Lovleg fildeling med Tono-avgift

Rettsaka mot svenskane som står bak nettsida Pirate Bay er i gang. Saka har skapt bølger i Sverige, og vekker oppsikt også internasjonalt. Debatten om fildeling har blussa opp.

Fildeling er å dele (og ta i mot) filer frå andre brukarar, til dømes musikk. Til dette krevst eit program som gjer at ein kan dele. Dei som er tiltalt i Pirate Bay saka gjer noko litt anna. Dei legg til rett for slik deling, ved å opprette kontakt med andre som har filer ein søker etter. Filene vert så utveksla direkte mellom brukarar. Påtalemakta hevdar at dei er meskuldige til fildeling på grunn av det. Forsvaret seier at dei ikkje gjer noko anna enn å opplyse om kvar ein kan finne stoff (s0m til dømes Google gjer) og ikkje kan haldast ansvarleg for innhald på andre sider. I Noreg er plateselskapa ute og raslar med sablane. Dei vil få Telenor til å stenge tilgangen til denne nettsida.

Kunstnarar må få betalt for sine verk. Det er uakseptabelt at vi skal spreie desse utan å betale for det. Men vi må slutt å kjempe mot framtida. Enkelte oppfører seg som om dei vil ha reprise på kampen mot fargefjernsyn, eller kampen mot musikkasetten.

Vi må diskutere korleis vi kan bruke ein demokratisk og framtidsretta teknologi på ein måte som sikrar inntekter til artistane.

Alle tidlegare teknologisprang har ført til frykt for at det gamle formatet skal dø. Men TV tok ikkje livet av radio, nettet tok ikkje livet av boka, og nedlasting kjem ikkje til å ta livet av musikken. Tvert imot. Nettet er jo genialt for å spre musikk og anna kunst.  Kunstnarar kan nå ut med sine verk til langt fleire, eg og du kan få tilgang til all verdas musikk når vi vil. Fantastisk! No må vi sørge for at dette vert organisert slik at kunstnarar får betalt for verka sine .

Her er Tono-systemet ei natuleg inspirasjonskjelde. Radiokanalar betaler for å spele musikk, dei finansierer det gjennom reklame eller offentleg støtte. Slik kan det gjerast også på nett, ja eit slikt konsept finst allereie.  Spotify fungerer slik i dag. Du betaler eller tar imot reklame for å få tilgang til musikk. Leverandøren har avtalar med plateselskap om musikken, som dei streamar over nettet. Dette er avspeling av musikk, ikkje nedlasting, men ideen kan brukast.

Det er ikkje framtid i å kjempe mot at musikk er tilgjengelig på internett. Motstandarane av ny teknologi har få suksessar å vise til. Det er imidlertid viktig å kjempe for at teknologien skal brukast til beste for både forbrukar og kunstnar. Det er bra at musikk vert distribuert digitalt. Det betyr at mindre ressursar vert brukt på trykking, transport og platebutikkar. Det er penger som kan gå til artistene. Då får vi meir kultur til folket og meir penger til artistane. Fram til i dag har platebransjen sin motstand i stor grad åpna markedet for dei som ikkje tar omsyn til artistane.

SV skriv dette i vårt nye programforslag: “SV vil utrede muligheten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk utført av privatpersoner lovlig, i kombinasjon med en lisensavgiftsløsning for betaling til rettighetshaverne. På sikt bør også andre medietyper utredes.”

Det er ein måte å gjere det på, det finst sikert andre også. Kva meiner du?

Taggar: fildeling, Musikk, SV

Dette innlegget var skriven Wednesday 18. February 2009 kl. 10:43 og er arkivert under Kultur, Musikk, Nettet, SV. Du kan føgje kommentarar til dette innlegget via RSS 2.0-feeden. Du kan kommentere innlegget eller trackbacke det frå nettsida di.
49 kommentarar to “Lovleg fildeling med Tono-avgift”
Kristian Meisingset skriv:
18 February 2009 kl. 11:09

Gode poenger. Ad programforslagsteksten: Når du sier at “SV skal utrede…” - mener du da at det offentlige skal innta en viktigere rolle i distribusjonsleddet? Eller regulere hvordan transaksjoner foregår og betales for strengere?

Såvidt meg bekjent er TONO et helprivat selskap stiftet i samarbeid med aktører i musikkfeltet. Har det offentlige noen rolle her?

Er det ikke bedre å la det private markedet bedrive den nødvendige innovasjonen? Ref f.eks. Spotify eller iTunes for den saks skyld.
Ivar skriv:
18 February 2009 kl. 11:25

Veldig fint at plate og filmbransje får svi for mange år med svindel/prissamarbeid/overpris på produktene sine.
Anders Brenna skriv:
18 February 2009 kl. 12:24

Flott at du som minister tar opp temaet, og det du skriver viser at du skjønner både situasjonen og problemstillingene.

Men det er på veien videre herfra at problemene starter. En utredning er sikkert et godt startsted, men du/dere bør legge opp til en åpen diskusjon om hva som bør være premissene for utredningen - før den påbegynnes.
Vidar Lund skriv:
18 February 2009 kl. 12:46

Dette er viktige spørsmål. Eg trur at ein bør nytte seg av ein institusjon som allereie eksisterer for gratis spreiing av kultur: biblioteket. Det bør vera ein smal sak å utvide konseptet frå fysisk utlån til òg å inkludere digitalt utlån/spreiing. Det finst allereie system som gjer dette enkelt og greitt - det som manglar er lisensavtalar og finansiering. For bøker blir dette gjort gjennom det såkalla bibliotekvederlaget. Biblioteka rapporterer om kor store samlingar vi har, og så blir staten og opphavsrettsorganisasjonane samde om pris per bok. Noko liknande kan òg gjerast for film, lydbøker, musikk og e-bøker som blir lasta ned. Skal det bli eit tilbod til alle må sjølvsagt staten finansiere dette, t.d. gjennom ei digital innkjøpsordning slik at det blir tilgjengeleg over alt og ikkje berre i dei rike kommunane.
Pål skriv:
18 February 2009 kl. 13:59

Fildeling gjør at man benytter seg av underholdning man ellers ville ha valgt bort om man måtte betale for den. Jeg kan velge å laste ned og så velge om jeg vil beholde det eller IKKE.
Dette glemmer underholdningsindustrien. De produserer ganske mye jeg ikke ville tatt i med ildtang en gang.

Underholdningsbransjen bruker pr. i dag mange milliarder på markedsføring. Dette kan de droppe. Folk trenger ikke å bli markedsført inn i kinosalen. Folk velger selv. Alle har forskjellige preferanser, så alle er vi forskjellige.

Jeg var tidligere motstander av mp3-formatet da det kom, men har innsett at måten å gjøre det på er at artister må lære seg å stå for noe. Gi et uttrykk. Kunst skapes ikke av penger. Kunst skal skapes fordi det skal utfordre det vi tar for god fisk, ikke for å tilfredsstille en “industri”!
Toralf Sandåker skriv:
19 February 2009 kl. 20:15

Lisensordninger kan være en vei å gå, men det eneste det offentlige kan gjøre, er å gi lovhjemmel for at opphavsmennene selv, gjennom TONO eller andre sammenslutninger, finner måter å kreve inn lisensen på, og dessuten fastsette lisensens størrelse.

En hver slik ordning må være basert på anerkjennelsen av opphavsmannens enerett til å offentliggjøre og framføre eget åndsverk. Ingen opphavsmann kan heller miste denne retten ved tvangslisensordninger så lenge det ikke dreier seg om sekundærrettigheter (jfr. Kopinor og Norwaco).

Spørsmålet er om brukerne er modne for slike ordninger. Er det grunn til å tro det?
Derfor suger ulovlig fildeling | Bloggdesigns.no skriv:
19 February 2009 kl. 22:23

[...] Bård Vegar Solhjell: lovlig fildeling med TONO-avgift [...]
Herman skriv:
20 February 2009 kl. 8:20

Det har i de ti årene du refererer til vært fullt mulig å etablere lovlige ordninger slik du skisserer. problemet er ikke at rettighetshaverne ikke vil lisensiere tjenester, men at ingen vil påta seg ansvaret for tjenestens virksomhet. det er dette Pirate Bay-saken handler om.
Som kunnskapsminister bør du se forskjellen mellom den naive og uskyldiggjorte fremstillingen av fildelig som fenomen og et anonymisert byttehandelsmarked for ulisensiert massekopiering av musikk og film.
Ellers er det jo alltid hyggelig å se en SVer ta til ordet for reklamefinansiering av kulturformidling.
Sverre F-- skriv:
20 February 2009 kl. 20:22

Flott innspill og god holdning! Og takk for tipset om Spotify. Det trengs riktignok en invitasjon, men et lite nettsøk sporer opp slike nokså raskt. Supert utvalg og ren samvittighet i samme innlogging. Dette kan muligens - på linje med last.fm - være løsningen for fremtiden. Lev vel.
Populistisk om fildeling | snever skriv:
21 February 2009 kl. 10:52

[...] Bård Vegar Solhjell, og senere også hans partifelle Inga Marte Thorkildsen, har gått ut med sin støtte til fildeling [...]
Pål skriv:
21 February 2009 kl. 15:16

Wow.

Kjenner du ingen grenser for frekkhet.

Dette innebærer i bunn og grunn at staten ekspropreirer arbeidet til skapende mennesker for å dele det ut gratis. Og man får selvfølgelig en erstatning ha ha ha….

Her kommer du altså å påstår at det skal være greit å ekspropriere mitt arbied for å dele ut underholdning til massene.
Skal vi rettigheteshavere sitte på gjerdet å se på at sånne som deg skal ta fra oss jobben vår og skal vi motta en lisens på linje med trygd.

Lisens? Joda frata folk muligheten til å tjene penger etter eget ønske på fullt hederlig arbeid.

Frata folk retten til å bestemme over det de selv bruker år på å lage.
Dette er et populistisk forslag verdig frp og kan umulig være særlig gjennomtenkt.

Snakk om å radbrekke folks livsverk.

For hva?

For at folk skal slippe å kjøpe det vi lager?
Gratis underholdning høres jo flott ut det. Det er klart folk vil ha gratis. Alle liker gratis.

Du tror kanskje du får noen gratis stemmer på dette . Lykke til.

Det er rein skjer idioti. og en fornærmelse mot de som lager underholdning.
Jeg blir rett åo g slett litt dårlig av å tenke på det.

Hvorfor i huleste skal jeg fratas retten til å bestemme over det over det jeg lager.

Siden du er igang med å voldta opphavsretten kan du like godt ta den helt ut og fortsette med å frata retttigheten til andre. Du kan begynne med de som forsker på medisin, deretter kan du fortsette med intelektuel eiendom knyttet til teknologi.
Alle vil vel ha gratis medisiner og PC’r

Skam deg. Pell deg tilbake i tenkeboksen og prøv å ofre en aldri så liten tanke til de som lager dette her, og så kan du forsøke å rettferdiggjøre hvorfor vi skal fratas våre rettigheter, og da bør du jaggu ha en bedre grunn enn at folk vil ha gratis underholdning.

Hilsen forbannet musiker.
FriBit » Positivt og problematisk forslag fra Solhjell skriv:
21 February 2009 kl. 19:54

[...] til å komme med løsninger i fildelingsdebatten. Forslaget kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i går kom med til lisensbasert ordning på fildeling er positivt. Dessverre er det en del praktiske problemer med [...]
Leif skriv:
22 February 2009 kl. 23:30

Hvis konsekvensen av å opprettholde IFPI’s medlemmers nåværende affærsmodeller og definisjoner på opphavsrett er å ødelegge internet da er det disse som må forandres ikke internet.
Det er logiskt at den nye digitale virkeliheten må innebære forandringer på dette området.
Hvis IFPI klarer å stenge ned sider på internet basert på å bevare sine særintressen så kan man være sikker på at det snart kommer flere slike krav og internet kommer fort å omvandles til noe helt annet enn slik vi kjenner det idag.
Norwegian Minister Wants to Legalize File-Sharing | IDTorrent Blog skriv:
22 February 2009 kl. 23:58

[...] and I can get access to all the world’s music when we want. Fantastic!” Solhjell wrote on his [...]
P2P Forum Blog » Archivio Blog » Norvegia: ministro vuole legalizzare il file-sharing skriv:
23 February 2009 kl. 4:05

[...] suo blog anzi scrive che la condivisione è geniale ed è un ottimo modo per scoprire la musica anzi [...]
Ministro de Educación Noruego quiere legalizar el P2P - MadBoxpc.com skriv:
23 February 2009 kl. 5:08

[...] en su blog (no sé qué me sorprende más, que la Investigación tenga su propio Ministerio o que el propio Ministro bloguee) que el intercambio de archivos es genial. “Tú y yo tenemos acceso a toda la música del [...]
opassande » Blog Archive » Fildelning, datalagring och pirater skriv:
23 February 2009 kl. 7:27

[...] i Norge föreslår att icke-kommersiell fildelning legaliseras i en bloggpostning. Han vill införa en slags avgift och nämner Spotify som modell. Det låter väldigt mycket som [...]
musik.klarmachen-zum-aendern.de skriv:
23 February 2009 kl. 8:20

Norwegen: Minister schlägt vor, privates Filesharing zu legalisieren…

Bild: Bård Vegar Solhjell
Lizenz: cc-by-nd

Die erste Woche des Prozesses gegen “The Pirate Bay” endete in einer fulminanten Party mit über 200 Besuchern, ein Musikstück zum Prozess wurde veröffentlicht (Düsseldorf versus Bochum) und selbst die…
Kjetil skriv:
23 February 2009 kl. 8:41

Kjempe bra! Dette er en diskusjon vi må være villige til å ta! Jeg er ikke sikker på om alle er modne nok til å tenke nytt enda, men ett sted må vi starte og når holdningen til politikere kommer frem på denne måten tvinger det kanskje bransjen til å tenke litt nytt.

Partienes holdning til fildeling og internet generelt kommer til å være det som bestemmer hvilket parti jeg kommer til å stemme på ved neste valg!
Norwegen: Minister schlägt vor, privates Filesharing zu legalisieren | musik.klarmachen-zum-aendern.de skriv:
23 February 2009 kl. 10:04

[...] würden. Dies hat Norwegens Bildungsminister Bård Vegar Solhjell dazu gebracht, sich in seinem Blog zur aktuellen Situation zu äussern. Der Minister der linken Partei (SV) schreibt, dass [...]
Johnni Johansen skriv:
23 February 2009 kl. 10:07

Be warned! If your come through with this vote, people from all over Europe will be migrating to Norway. - myself included. ;o)

Less than a third of the money being spend on music and movies, goes to the artist themselves. How much of the rest do you think goes to the lawyers and record companies?

Very human proposal, but also very bold. From all of us in Denmark, you have our full support, and we wish you the best of luck!
Ringheims Auto skriv:
23 February 2009 kl. 11:42

@Pål:

Det er tydeleg du ser på musikk som eit /produkt/ meir enn eit /uttrykk/. Difor er eg ikkje interessert i å høyre på musikken du lagar.

Vidare: Er det så stor andel av landet sin befolkning som lever av å framføre eigne komposisjonar? Er det fleire enn 100? Og kor stor del av karrieren deiras lever dei av dette? Eg veit om fleire artistar frå den såkalla “Bergensbølga” på 90-talet som jobbar i ulike yrker utanfor musikkbransjen, og ein skulle jo tru at desse hadde eit inntektsgrunnlag i musikken sin.

Så kan ein jo også lure på kor mykje av cd/plate salget som går i musikarane sine lommer. Ikkje mykje om ein spør George Michael, Prince, John Lennon o.a prominente musikarar.

Nei, for meg høyres det ut som det du vil ta bort er folk sin rett til å dele, for å beskytte ein mikroskopisk andel av befolkinga sitt “yrke” (rettare sagt, ujamnt, urettferdig og sporadisk honorert). Det verkar meir som argumenta du bruker er meir retta mot å beskytte platebransjen og plateselskap enn musikarar. No til dags er jo internett ein suveren kanal for å bygge seg opp eit artistnamn, få spelejobbar og gjerne lisensiere musikken sin for kommersiell bruk.

Sjå m.a: http://blog.jamendo.com/2009/02/02/jamendo-licensing-its-real/
Dario Salvelli’s Blog » Blog Archive » Legalizzalo (il peer to peer)! skriv:
23 February 2009 kl. 11:48

[...] Vegar Solhjell, un ministro Norvegese del Socialist Left Party (SV) ha lanciato sul suo blog l’idea di legalizzare il file sharing cercando di combinare gli interessi degli utenti e degli [...]
Øystein skriv:
23 February 2009 kl. 12:19

Gi meg utvalget og kvaliteten til http://www.what.cd, og jeg vil gladlig betale en månedlig sum for det!  
News Torrents » Norwegian Minister Wants to Legalize File-Sharing skriv:
23 February 2009 kl. 13:15

[...] music. “You and I can get access to all the world’s music when we want. Fantastic!” Solhjell wrote on his [...]
Ola Nordmann skriv:
23 February 2009 kl. 14:08

Vi trenger en slik debatt, platebransjen og musikerne MÅ tilpasse seg den nye teknologien!
“No hay futuro en la lucha contra el P2P” | Mangas Verdes skriv:
23 February 2009 kl. 15:41

[...] Asociación de Internautas? ¿Lo ha dicho un pendejo electrónico?… No. Lo ha dicho (escrito en su blog) ¡un ministro de Educación e Investigación!, pero de los que realmente están capacitados para [...]
Julius skriv:
23 February 2009 kl. 16:01

Hei,

kan SV utrede en avgift som gjør at jeg kan stjele biler også? Det er så mange biler der ute, men jeg opplever at bransjen kriminaliserer meg som kunde når de nekter å selge med superbiler (jeg har jo ikke særlig med penger, men det er relevant)
“No hay futuro en la lucha contra el P2P” : Blogografia skriv:
23 February 2009 kl. 16:21

[...] Asociación de Internautas? ¿Lo ha dicho un pendejo electrónico?… No. Lo ha dicho (escrito en su blog) ¡un ministro de Educación e Investigación!, pero de los que realmente están capacitados para [...]
NRK Lydverket » Last ned lovlig og gratis! Bård Vegar betaler… skriv:
23 February 2009 kl. 17:32

[...] Bård Vegar Solhjell (SV) har vakt internasjonal oppsikt etter at han i sitt blogginnlegg fra 18. februar tar til orde for “å utrede muligheten for å [legalisere] ikke-kommersiell fildeling av [...]
Italia-Norvegia 0-1 -- Diritto 2.0 skriv:
23 February 2009 kl. 20:04

[...] della Norvegia, dove Bård Vegar Solhjell, Ministro dell’Educazione e della Ricerca, in un post sul proprio blog ha affermato di voler rendere legale il file-sharing, affermando che così come la [...]
Se puede ser ministro y entender el progreso en blog de jesus skriv:
23 February 2009 kl. 23:59

[...] la música debería intentar entender Internet en lugar de luchar contra ello. En su entrada (está en noruego, aunque puedes intentar hacerte una idea con la traducción de Google), el Ministro deja clara la [...]
Se puede ser ministro y entender el progreso | skriv:
24 February 2009 kl. 0:31

[...] la música debería intentar entender Internet en lugar de luchar contra ello. En su entrada (está en noruego, aunque puedes intentar hacerte una idea con la traducción de Google), el Ministro deja clara la [...]
» Legalizzalo (il peer to peer)! skriv:
24 February 2009 kl. 0:59

[...] Vegar Solhjell, un ministro Norvegese del Socialist Left Party (SV) ha lanciato sul suo blog l’idea di legalizzare il file sharing cercando di combinare gli interessi degli utenti e [...]
Riposte Graduée : recul de la Nouvelle-Zélande, licence globale pour la Norvège ? | Mind Overflow skriv:
24 February 2009 kl. 3:16

[...] ministre de l’Education et de la Recherche, Bård Vegar Solhjell de son petit nom, a indiqué sur son blog être favorable à une légalisation du partage de fichiers entre internautes. De plus, il a [...]
Nu vill till och med Norge legalisera fildelning | Nätkoll.se | Nyhetsbloggen om nätets affärer skriv:
24 February 2009 kl. 7:05

[...] Läs mer på Solhjells egen blogg. [...]
reg skriv:
24 February 2009 kl. 10:42

Thanks you for your understanding of the modern world, you have international support ! (at least from France… we need more people like you. uhm)
Julien (France) skriv:
24 February 2009 kl. 13:44

Hallo!

Very good news for creation, artists and new technologies.
Thanks for you smartness, lucidity and clear-sightedness.

This is the way that Europe Union needs to follow.
Maybe one day, will Norway show the way for EU member’s becoming one of them?

Anyway, happy to see that a great country like Norway continue to be in advance and a model for us.

Julien, France
Ringheims Auto skriv:
24 February 2009 kl. 16:14

Såg på foredraget til Richard Stallman på NTNU igår kveld, og han kom med ein interessant framstilling: Ved ei typisk platekontrakt er PR og marknadsføring behandla som eit forskott, som artisten seinare må betale tilbake. Dette gjer at platesalget ikkje blir lønnsamt før typisk 6. eller 7. utgjevinga, og det er relativt få artistar som nokon gong produserer så mange plater.

No veit eg ikkje kvar han har desse tala frå, men det er konsistent med kva fleire kjente og etablerte artistar har uttrykt tidlegare.

Hvis det er slik det faktisk er, kva er då hensikten med plateselskapa sin eksistens? Ein har argumentert med at artisten får mykje PR som den ikkje ville fått ellers, men når plateselskapa skal ha tilbakebetalt utgiftene for dette, kva har dei då bidrege med, bortsett frå eit tradisjonelt lån? I ein dokumentar eg såg for fleire år sidan, omhandlande diverse kjente boyband o.l, vart det også hevda at finansieringa for t-skjorter o.a “merchandise” var finansiert av artistane sjølve, samt hotellrom, klede, kokain o.a nødvendige utgifter. Dette har gjort at fleire meir eller mindre kjente artistar og band faktisk sitt med gjeld i etterkant av platekontrakta.

Er også samd med Stallman om at vegen å gå er friviljug betaling, uten unødvendige kunstige fordyrande mellomledd. Det er ikkje berre Radiohead og Nine Inch Nails som har demonstrert at dette faktisk fungerer. Sjå t.d magnatune.com eller jamendo.com, som genererer inntekt til UKJENTE musikarar, der mengden inntekt er minst 0, ikkje eit negativt tal slik det ofte er for tradisjonelle plateselskap.
Norwegia: Minister chce legalizacji P2P | P2P.INFO.PL - Centrum informacyjne technologii P2P skriv:
24 February 2009 kl. 16:59

[...] rządu. Bård Vegar Solhjell, minister edukacji i rozwoju z ramienia Socjalistycznej Partii Lewicy, w swoim blogu stwierdził, że należałoby zalegalizować wymienianie się plikami przez internautów. [...]
Smuss.org » Blog Archive » Om The Pirate Bay skriv:
24 February 2009 kl. 19:34

[...] sitt selv om verkene deres blir delt og spredd helt fritt, slik bl.a. Bård Vegard Solhjell har gått inn for. Jeg har nok mest tro på sistnevnte. På samme måte som opphavsretten opprinnelig ble utviklet [...]
TPile » Blog Archive » Norway Education Minister: there’s no future in fighting P2P skriv:
24 February 2009 kl. 21:39

[...] legal in Norway, according to the Norwegian Minister of Education. Bård Vegar Solhjell wrote in a blog post last week that file sharing is not only a great way to discover new music, but that “there is [...]
cuando la fantasía llega al poder | [ecosistema urbano] blog skriv:
24 February 2009 kl. 23:35

[...] la música debería intentar entender Internet en lugar de luchar contra ello. En su entrada (está en noruego, aunque puedes intentar hacerte una idea con la traducción de Google), el Ministro deja clara la [...]
[ARS]There's no future in fighting P2P: Norway Education Minister - Overclock.net - Overclocking.net skriv:
24 February 2009 kl. 23:37

[...] legal in Norway, according to the Norwegian Minister of Education. B
nueqchas skriv:
25 February 2009 kl. 5:47

nueqchas…

nueqchas…
alfonsofuggetta.org » Blog Archive » Da leggere skriv:
25 February 2009 kl. 16:36

[...] legal in Norway, according to the Norwegian Minister of Education. Bård Vegar Solhjell wrote in a blog post last week that file sharing is not only a great way to discover new music, but that “there is [...]
CingT skriv:
25 February 2009 kl. 23:06

Hvorfor ikke erstatte NRK-lisensen med fildelingslisens? Har skrevet mer om dette i min egen blogg.
Fildelingsavgift « skriv:
25 February 2009 kl. 23:09

[...] · Ingen kommentarer Bård Vegard Solhjell har skrevet et blogginnlegg om hvorfor han vil tillate fildeling. Han har mange gode argumenter, men ser ikke ut til å ha noen [...]
Norwegian Minister Wants to Legalize File-Sharing « Amused Cynicism skriv:
26 February 2009 kl. 1:17

[...] music. “You and I can get access to all the world’s music when we want. Fantastic!” Solhjell wrote on his [...]
Legg inn DIN kommentar

 Namn (required)

 E-post (vert ikkje publisert) (required)

 Nettside


Skriv inn tallet 16 med små bokstaver i feltet nedenfor.
  
Siste innlegg
Noreg i bilete på flickr
Skulebloggar 5
Cocteau Twins: Treasure
Kort om fildelingsdebatten
Til Camden
Siste kommentarar
Thlom on Noreg i bilete på flickr
Ja, til deling! on Kort om fildelingsdebatten
Norwegian Minister Wants to Legalize File-Sharing « Amused Cynicism on Lovleg fildeling med Tono-avgift
KJ on Jaylib: Champion Sound
Fildelingsavgift « on Lovleg fildeling med Tono-avgift
Arkiv
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
Kategoriar
Barn (7)
Barnehage (3)
Diverse (15)
Fråfall (1)
Grunnskule (13)
Ikkje kategorisert (12)
Internasjonalt (12)
Kultur (7)
Kunnskap (6)
lærar (4)
Meg (7)
Miljø (1)
Musikk (12)
Nettet (6)
Politikk (20)
Sjakk (3)
Skule (21)
Sport (2)
SV (6)
Vekas plate (13)
Videregåande (8)
Meta
Log in
Entries RSS
Comments RSS
WordPress.org

BårdVegar.no hentar krafta si frå WordPress
Innlegg (RSS) og kommentarar (RSS)
----------------------------------------------------------
[*/QUOTE*]

mehr:
http://derstandard.at/text/?id=1234507935535
.
« Last Edit: February 28, 2009, 12:50:41 AM by ama »
Logged

ferree44

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1

Thank YOU!  :)
Logged
Pages: [1]