TG-1 * Transgallaxys Forum 1

Pages: [1]

Author Topic: Bericht aus Norwegen: Hamer faellt auf voll auf die Schnauze  (Read 2320 times)

ama

 • Jr. Member
 • *
 • Posts: 1116
Bericht aus Norwegen: Hamer faellt auf voll auf die Schnauze
« on: April 15, 2009, 08:39:47 PM »

Bericht aus Norwegen: Hamer faellt auf voll auf die Schnauze

Ich bitte um Entschuldigung dafür, daß ich das so hart anpacke, aber man MUSS die Sache mit der gebotenen Deutlichkeit beschreiben.


Hier der Bericht der Kollegen aus Norwegen:

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/article2679239.ece

[*QUOTE*]
---------------------------------------------------------
Thorstein  Korsvold

Publisert   15.04.2009 21.17
Oppdatert 15.04.2009 21.47


Kvakksalver saksøker staten

Den tidligere legen som er knyttet til 150 dødsfall, saksøker Norge for å få legelisens.

Den tyske ekslegen Ryke Geerd Hamer er både fradømt legelisensen, og har sonet flere år i fengsel for ulovlig behandling.

Han mener selv han kan kurere kreft og alle andre sykdommer, men beskyldes for kvakksalveri og knyttes til rundt 150 dødsfall.

Nå har han saksøkt staten for å bli tilkjent legelisens i Norge.
Kan "kurere" aids

Onsdag ble Ryke Geerd Hamer nektet å praktisere som lege av norske myndigheter.

Tyskeren er nemlig svært omstridt.

På sine nettsider hevder han at hans såkalte "germanske nye medisin" kan kurere alle sykdommer.

Det gjelder spesielt kreft, men også sykdommer som aids eller diabetes.

- Han er uegnet til å drive virksomhet som lege, blant annet på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet, sier regjeringsadvokat Ingrid Skog Hauge.
- Fanatisk eventyrverden

Hamer hevder at alle sykdommer egentlig forårsakes av psykisk sjokk.

Et dødsfall i familien kan for eksempel føre til kreft. Derfor skal man ikke behandle kreften, men følelsene.

- Slik jeg tolker disse sidene er det noen få fagbegrep og faglige termer som settes inn i en slags fanatisk eventyrverden. Reint vrøvl, kommenterer klinikksjef Pål Dag Line ved Rikshospitalet.

- Hamer forfekter en lære som fraråder pasienter å bruke vanlig skolemedisin til behandling av kreft. Han fraråder pasienter å bruke stråling og cellegift, forklarer advokat Skog Hauge.
Høyreekstreme sympatier

Kvakksalveren er beryktet for høyreekstreme sympatier, og har uttalt at jøder deltar i en konspirasjon for å drepe to milliarder mennesker.

Religionsforsker og sektspesialist Asbjørn Dyrendal har selv fulgt med på Hamer, og tror ikke det er noen god idé å gi ham legelisens.

- Der Spiegel gjorde en undersøkelse i 1995 hvor de søkte opp 50 pasienter som hadde vært til behandling hos Hamer. Det var bare syv igjen av dem som levde, forteller Dyrendal.

Få nyhetsvarsel fra TV 2 Nyhetene som SMS. Send NYHETER til 1984 (4,- kr/mld)
---------------------------------------------------------
[*/QUOTE*]


Jetzt warten wir auf die Auslieferung nach Deutschland.


Keine Gnade für die Täter! Hamer ist nicht der einzige!


.
« Last Edit: April 16, 2009, 10:34:31 AM by ama »
Logged

ama

 • Jr. Member
 • *
 • Posts: 1116
Bericht aus Norwegen: Hamer faellt auf voll auf die Schnauze
« Reply #1 on: April 24, 2009, 09:03:37 PM »

http://www.sb.no/article/20090416/NYHETER/779563589

http://www.sb.no/article/20090416/NYHETER/798799895

[*QUOTE*]
------------------------------------------------------
Advarte mot overprøving
Del på nettet Facebook
Kudos
Les Sandefjords Blad ePaper
Bestill papiravisen

SMS: kodeord sfjtips til 2097
Telefon: 90 10 90 10
E-post: redaksjonen@sb.no


Sigurd Øie

Advokat Ingrid Skog Hauge representerer staten i rettsforhandlingene, sammen med parts- representant Gro Fredheim. Hun jobber til daglig i Statens helsepersonellnemnd, i sekretariatet. Skog Hauge gikk nøye inn i lovverket som gir leger autorisasjon.
- Det er krav om autorisasjon når det gjelder leger, noe som er uvanlig i andre yrkesgrupper. Dette gjøres av hensynet til pasientene, sa Skog Hauge.
Hun sa at retten har full anledning til å prøve alle sider ved Statens helsepersonellnemnds vedtak når det gjalder autorisasjon - men advarte mot å gjøre det.
- Retten må vise tilbakeholdenhet med å overprøve nemnda, særlig de medisinskfaglige vurderingene, mente advokaten.
Skog Hauge sa videre at dersom Ryke Geerd Hamer er uskikket til å være lege i Tyskland, så er han uskikket i Norge også.
- I Tyskland mistet han autorisasjonen i 1986. Den gang konk-luderte de med at det ikke fantes tilfeller som tilsier at hans teo-rier er riktige, sa prosessfullmektigen. Hun la til at ingen av Hamers teorier anses som bevist.
- Hamer er ikke i stand til å hjelpe kreftpasienter. Og det er ikke riktig at han skal gi dem grunnløse forhåpninger på et uakseptabelt vis. Dette kan få alvorlig syke til å avstå fra vanlig behandling, sa Skog Hauge.
Hun fortalte også at Hamer har søkt om ny autorisasjon i Tyskland flere ganger, og han er nektet hver gang. Han er også straffedømt.
------------------------------------------------------
[/*QUOTE*]


http://www.sb.no/article/20090416/NYHETER/975849195

[*QUOTE*]
------------------------------------------------------
sb.no Forsiden / Nyheter / Har dårlig tid
Har dårlig tid


Ryke Geerd Hamer har dårlig tid dersom han skal kunne praktisere som lege i Norge. foto: privat


Del på nettet Facebook
Kudos
Del.icio.us
Tips en venn via epost
Skriv ut
Les Sandefjords Blad ePaper
Bestill papiravisen

Tips oss »
SMS: kodeord sfjtips til 2097
Telefon: 90 10 90 10
E-post: redaksjonen@sb.no
Send tips her »

Les også
Fotosirkus i retten


 Sigurd Øie

Ryke Geerd Hamer har svært dårlig tid om han skal praktisere som lege i Norge.
- Hamer er i dag 73 år gammel, og fyller 74 om én måned. I følge norsk lov kan man bare praktisere som lege i Norge inntil 75 fylte år, sa hans prosessfullmektig, Erik Bryn Tvedt.
Advokaten mente at det er et stort problem at saken har gått så langsomt framover. Det er to år siden Hamer søkte staten om autorisasjon. Han fikk avslag i to instanser og valgte deretter å bringe saken inn for retten - som har anledning til å overprøve Statens helsepersonellnemnd.
- Spørsmålet er om Hamer er egnet til å praktisere som lege. Og det er han, mente advokat Erik Bryn Tvedt.


Publisert torsdag 16. april 2009 kl. 06:00.

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.
------------------------------------------------------
[/*QUOTE*]


http://www.sb.no/article/20090417/KOMMENTAR/456678779

[*QUOTE*]
------------------------------------------------------
sb.no Forsiden / Kommentar / Helse-Norge knebler ny kreft-kompetanse
Helse-Norge knebler ny kreft-kompetanse
Del på nettet Facebook
Kudos
Del.icio.us
Tips en venn via epost
Skriv ut
Les Sandefjords Blad ePaper
Bestill papiravisen

Tips oss »
SMS: kodeord sfjtips til 2097
Telefon: 90 10 90 10
E-post: redaksjonen@sb.no
Send tips her »

@$:Ad. rettssak i Sandefjord Tingrett.
Dagbladet forteller 7. februar 2009 at det vil bli en dramatisk økning av krefttilfeller frem mot 2020. Nye tall viser at hver tredje nordmann vil bli rammet av kreft.
I en slik sammenheng er det bittert at våre høyt gasjerte kreftspesialister og vårt rettsapparat hindrer ny innsikt i å komme på banen. Det er nærliggende å tro at det er flere som lever av kreft enn som dør av kreft, og det er ganske mange. Det kan derfor være spørsmål om den etablerte medisin og industri av giftig chemoterapi og stråling tenker mer på seg selv enn på pasientene.

Vi er vant til at healere forsøker seg på kreft, vanligvis etter at skolemedisinen har gitt tapt. Men nå har altså helse-Norge tvunget Dr. med. Ryke Geerd Hamer, Sandefjord, til å saksøke staten for å få lov til å praktisere som lege i Norge. Hamer er en vitenskapsmann med høye krav til forskning og verifikasjon, og med fortid som leder av en universitetsklinikk i München.
Han mener chemoterapi og stråling bør erstattes med en forståelse av kreftens årsak og drivkraft. Han benytter hjernescanning for å lokalisere hvilket organ som er utsatt, og kan ut fra sin forskning bestemme hvilken fase og type kreft det dreier seg om, slik at han kan gi adekvat hjelp til pasienten.

Jeg føler meg hensatt til 1800-tallets Tyskland hvor Semmelweiss ble ekskludert av de "bedrevitende" legene fordi han mente legene måtte vaske seg på hendene mellom hver pasientbehandling. Mener flertallet at jorden er flat, så er det tydelig at da er den fortsatt flat, selv om de burde innrømme at de kanskje har noe å lære.
Min oppfordring: Skolemedisinen har ingenting å tape! Ta vel imot dr. Hamer, gi helse-Norge en mulighet for å lære og kreftpasientene en sjanse i tillegg til det som alt er akseptert som behandling.


Publisert fredag 17. april 2009 kl. 06:00.

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.
------------------------------------------------------
[/*QUOTE*]


http://www.sb.no/article/20090417/NYHETER/187295106

[*QUOTE*]
------------------------------------------------------
sb.no Forsiden / Nyheter / Avgjør 90 saker i året
Avgjør 90 saker i året
Del på nettet Facebook
Kudos
Del.icio.us
Tips en venn via epost
Skriv ut
Les Sandefjords Blad ePaper
Bestill papiravisen

Tips oss »
SMS: kodeord sfjtips til 2097
Telefon: 90 10 90 10
E-post: redaksjonen@sb.no
Send tips her »

Les også
Syv ble nektet å vitne


 Sigurd Øie

Gro Fredheim, som er ansatt i sekretariatet til Statens helsepersonellnemnd, fortalte hvordan nemnda forberedte og gjennomførte sine saker.
– Vi har 90 saker i året, og i seks-syv av dem er klageren til stede selv, fortalte Gro Fredheim.
Ett av ankepunktene til Hamer er at han ikke fikk anledning til å møte for nemnda da han fikk avslag 1. april 2008. Ifølge Fredheim var ikke nemnda kjent med at Hamer ønsket å møte.
– Vi ble overrasket da han sa det. Vanligvis pleier folk å få møte om de ønsker det, sa hun.
Hamers advokat Erik Bryn Tvedt antydet at nemnda ikke hadde tatt en faglig avgjørelse, basert på Hamers arbeider.
– Nemnda mente at Hamers sak var tilstrekkelig belyst, svarte Gro Fredheim.


Publisert fredag 17. april 2009 kl. 06:00.

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.
------------------------------------------------------
[/*QUOTE*]


http://www.sb.no/article/20090418/NYHETER/937293749

[*QUOTE*]
------------------------------------------------------
sb.no Forsiden / Nyheter / - Gledelig om flere reddes
- Gledelig om flere reddes


Advokat Ingrid Skog Hauge (til venstre) og Gro Fredheim fra Statens helsepersonellnemnd har ført saken for staten.foto: olaf akselsen
 Kjøp bilde


Del på nettet Facebook
Kudos
Del.icio.us
Tips en venn via epost
Skriv ut
Les Sandefjords Blad ePaper
Bestill papiravisen

Tips oss »
SMS: kodeord sfjtips til 2097
Telefon: 90 10 90 10
E-post: redaksjonen@sb.no
Send tips her »

Les også
Fakta: Ryke geerd Hamer (73)
Prosessfullmektigene svært uenige


- Ingenting ville være mer gledelig enn en oppdagelse som kan redde flere kreftpasienter, sa Sigbjørn Smeland.

 Sigurd Øie

Han er klinikksjef ved kreftklinikken på Radiumhospitalet og har mange års erfaring med kreftarbeid. Smeland var vitne for staten under rettssaken som den tyske legen Ryke Geerd Hamer har anlagt mot staten for å få autorisasjon som lege.
Smeland tok avstand fra teo- riene til Hamer, som han mente bryter med den alminnelige oppfatning og kunnskap når det gjelder kreft og kreftforskning.

Kan mye om kreft

- Vi vet veldig mye om kreftforskning i dag, og vi vet at strålebehandling, kjemoterapi og medisiner er veldig effektivt, sa Smeland. De som ikke får slik behandling, dør.
Hamer har flere ganger i retten hevdet at hans lære redder 98 prosent av pasientene som har kreft, mens skolemedisinen tar livet av 98 prosent. De tallene kjente ikke Smeland seg igjen i.
- Prognosene er blitt stadig bedre de siste årene. I Norge overlever i dag 60 prosent av alle som har fått diagnosen kreft de fem første årene, sa Smeland.

Hamers teori ikke bevist

Statens advokat, Ingrid Skog Hauge, spurte om det fantes bevis for at et sjokk kan påføre folk kreft, slik Hamer hevder.
- Det er lite forskning på dette. Men det lille materialet som foreligger, støtter ikke Hamers syn, sa Smeland.
Han sa videre at alle leger har et ansvar for å la sine pasienter få den aller beste behandling. De som anbefaler sine pasienter ikke å ta tradisjonell kreftbehandling - slik som Hamer - gjør noe helt uakseptabelt, mente han.
- Folkemedisinen har bedret livsvilkårene og helsa til folk slik at menn og kvinner får stadig lengre levealder i dag, sa Sigbjørn Smeland.
Dagens kreftbehandling er veldig effektiv.
SIGBJØRN SMELAND, KLINIKKSJEF VED RADIUM-HOSPITALET


Publisert lørdag 18. april 2009 kl. 06:00.

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.
------------------------------------------------------
[/*QUOTE*]http://www.sb.no/article/20090418/NYHETER/621262228

[*QUOTE*]
------------------------------------------------------
sb.no Forsiden / Nyheter / Prosessfullmektigene svært uenige
Prosessfullmektigene svært uenige
Del på nettet Facebook
Kudos
Del.icio.us
Tips en venn via epost
Skriv ut
Les Sandefjords Blad ePaper
Bestill papiravisen

Tips oss »
SMS: kodeord sfjtips til 2097
Telefon: 90 10 90 10
E-post: redaksjonen@sb.no
Send tips her »

Les også
- Gledelig om flere reddes


 Sigurd Øie

De to prosessfullmektigene i saken var svært uenige i sine prosedyrer. Erik Bryn Tvedt, som representerer Ryke Geerd Hamer, mente at hans klient ikke hadde fått den informasjonen han burde fått av Statens helsepersonellnemnd. Blant annet ba Hamer om å få føre bevis for og møte for nemnda når saken skulle avgjøres. Det fikk han ikke.
- Nemnda har hatt all verdens tid og kompetanse til å veilede Hamer. Det gjorde den ikke, sa Bryn Tvedt. Han la til at dette var saksøkers viktigste anførsel.
Advokat Ingrid Skog Hauge var uenig i denne påstanden. Hun mente at Hamer hadde fått nødvendig informasjon. Uansett var dette ikke feil saksbehandling, mente hun.
Skog Hauge gikk nøye gjen-nom regelverket i autorisasjonssaker og om hvilket mandat Statens helsepersonellnemnd har. Advokaten hadde følgende påstand etter tre dager i tingretten: - Det er ikke ført bevis som tilsier at nemndas vedtak bør settes til side.
Skog Hauge la ned påstand om at staten skal frikjennes.
Hun ba også retten være varsom med å overprøve de medisinskfaglige avgjørelsene til nemnda.


Publisert lørdag 18. april 2009 kl. 06:00.

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.
------------------------------------------------------
[/*QUOTE*]


.

ama

 • Jr. Member
 • *
 • Posts: 1116
Bericht aus Norwegen: Hamer faellt auf voll auf die Schnauze
« Reply #2 on: April 30, 2009, 06:01:54 PM »

Nun hat's ihn zerbröselt, den kriminellen Psychopathen. ... :-)

Hier der Bericht aus Norwegen, direkt von Skepsis-Blog. Zurücklehnen und genießen!
Ach ja, Norwegisch können sollt man schon. :-)

http://skepsis.no/blog/?p=1720

[*QUOTE*]
---------------------------------------------------
Forside » Dommen i Hamer-saken er klar

Dommen i Hamer-saken er klar
april 30, 2009
ShareThis


Svinglepestfluensa med assorterte NWO-teorier, mirakelkurer og panikk får, sammen med annen fristende bloggmat ha meg unnskyldt et lite øyeblikk. Sandefjord tingrett har i dag nemlig forkynt dommen i saken Ryke Geerd Hamer hadde anlagt mot staten. Som ovennevnte lenke skulle antyde har jeg vært bittelitt interessert i mannen og saken.

For dem med kort hukommelse hadde mannen som mener at (litt kort) all sykdom skyldes psykiske traumer og at vitenskapsbasert medisin er en jødisk plan for massemord styrt av blant andre paven, anlagt sak mot staten for å få lisens til å praktisere som lege her i landet.

Resultatet overrasker neppe noen. Mannen er åpenbart uegnet til å praktisere. Men når man leser dommen, er argumentene i saken en sann svir i seg selv. Mannen skjøt seg selv i den foten han på forhånd hadde stukket langt inn i munnen.

Den som vil lese hele bør for all del gjøre det. Jeg syntes spesielt to deler var interessante: Oppsummeringen av hvordan Hamers sak ble presentert, og rettens begrunnelse og argumentasjon.

Argumentene til Hamers advokat ser ut som de som ble fremmet av “kvantemedisinerne” og utallige andre alternativbehandlere som mottar kritikk. Men det er sjelden man ser noe så radikalt selvskudd som dette forsøket på argumentasjon:

Det gjøres gjeldende at dødeligheten blant kreftpasienter som behandles
etter tradisjonelle metoder så som cellegift og strålebehandling er opp mot 98 %. Til sammenligning er det ingen av Dr. Hamers pasienter som har dødd alene som følge av den behandling han har tilbudt og gitt. Mens skolemedisinen bygger på 5000 hypoteser, er det Dr. Hamers syn at den nye germanske medisin kun bygger på en hypotese og derav er å betegne som en naturregel.

Det gjøres følgelig gjeldende at Dr. Hamer vil utøve yrket som lege forsvarlig ved
anvendelse av den nye germanske medisin.

For å si det kort: “Jeg gjør som jeg vil, fordi jeg er et geni og alle andre er dumme.”

Påstanden om at man ikke kunne stole på at han ville utføre yrket på forsvarlig vis, får en nokså betydelig støtte gjennom hans egne argumenter. Effektivt sett argumenterer Hamer selv for synet til sin motpart, Staten v/ Helse- og Omsorgsdepartementet.

Det kommer også til syne i det vidunderlige glippet i motargumentet mot at han også har vært så lenge borte fra legeyrket at det i seg selv var noe argument:

Dr. Hamer kan ikke anses for å ha hatt et fravær fra yrket som gjør ham uegnet som lege. Han har vært involvert i kreftbehandling og forskning i alle årene han ikke har hatt autorisasjon og han har hjulpet mange mennesker som blant annet helsepraktiker i Spania.

Var det noen som snakket om å praktisere uten lisens? (En lisens han forøvrig forgjeves søkte om å få tilbake i Tyskland bare kort tid før de første forsøkene i Norge.)

Ellers får vi selvfølgelig Galileo-/Semmelweiss-kortet, her i en av sine reneste former:

Det vises i den forbindelse til Galileo Galileis kamp om å få anerkjennelse for sin oppdagelse av det heliosentriske verdensbildet samt til Dr. Ignaz Philipp Semmelweis skjebne etter å ha forsøkt å påvise sammenhengen mellom leger og jordmødres mangel på håndhygiene og utbredelsen av barselfeber. Galilei ble tvunget til å avsverge sin oppdagelse og Semmelweis endte opp på sinnssykehus etter å flere års motarbeidelse og latterliggjøring. Historien viste imidlertid at Galilei og Semmelweis hadde rett.

Nei, sjansen for å ha rett blir ikke noe større av at andre sier du tar feil. Men det forbløffer noe å se advokaten forsøke å spille et så elendig kort i retten.

Det blir mer forståelig når man leser tingrettens begrunnelse for de høye saksomkostningene han ilegges:

Videre vises det til at saksøker har, til tross for gjentatte oppfordringer fra retten og visstnok også fra egen prosessfullmektig, unnlatt å forholde seg til sin prosessfullmektig og produsert et betydelig omfang av dokumenter og skriv som er blitt sendt retten og saksøkte, som har vært unødvendige for resultatet.

Det kan altså også være grunn til å tvile på om Hamer er den enkleste klienten en advokat kan ha…

Dommen er som sagt en glede å lese, ikke minst som en slags drøm om hvordan man kunne holdt andre ansvarlig for udokumentert behandling de insisterer på å gi. Hamer får beskjed om å dokumentere sin behandling gjennom vanlig forskning. Det kommer klart frem at

Helsemyndighetene må … kunne være trygge på at de leger som har autorisasjon holder seg innen en fast faglig standard. Saksøker holder seg ikke til dette når han
konsekvent avviser anerkjente og dokumentert virksomme behandlingsformer.

Og det blir likeledes sagt i klartekst at “forsvarlighetskriteriet også gjelder for alternativ medisin.” Jeg blir varm om hjertet av følgende sitat:

Det vises i den forbindelse til punkt 21.1.1.7 hvorfra det om vilkåret ”uforsvarlig
virksomhet” hitsettes:
”Helsepersonell som benytter eksperimentelle metoder som ikke er vitenskapelig baserte uten at det er ledd i forskningsprosjekt, uten at det følges opp på en systematisk måte og uten at pasienten er kjent med at det er eksperimentell virksomhet, driver også uforsvarlig virksomhet.”

Dessverre er ikke slike kriterier til videre hjelp mot det uregulerte alternativmarkedet når praksisen ikke utøves av autorisert helsepersonell. Men tanken er god, og det var enda bedre om praksisen var deretter, også utenfor medisin.

Retten noterer også, blant de mange selvskuddene i Hamers sak, at han selv godt dokumenterer at han ikke helt er å stole på:

Saksøker har for retten forklart at han, siden han mistet sin tyske autorisasjon, har
behandlet opp mot 26.000 alvorlig syke pasienter. Følgelig må det kunne legges til grunn at nemnda bygget sin skjønnsmessige vurdering på et korrekt faktum når det ble lagt til grunn at saksøker har behandlet alvorlig syke pasienter uten å inneha noen for form legeautorisasjon. Retten stiller seg bak nemndas vurdering når det konkluderes med at dette forhold gjør at det uansett ikke vil være mulig å ha slik tillit til saksøker som vil være nødvendig for å gi ham autorisasjon som lege.

Amen.

Hamer har, som retten skriver, “tapt saken fullstendig” og idømmes saksomkostninger på over 100 000. Det er ham vel unt.

Men problemet består, i form av alle de tvilsomme disiplene og deres misjonsvirksomhet overfor syke mennesker. Det er ingen grunn til å tro annet ennå enn at de fortsetter som før, med nye tragedier som det uunngåelige resultatet.

Kanskje en tilsvarende runde i retten for dem selv ville hjelpe?

(Takk til Thorstein Korsvold for tips.)
Publisert av Asbjørn Dyrendal
---------------------------------------------------
[*/QUOTE*]
.

ama

 • Jr. Member
 • *
 • Posts: 1116
« Last Edit: May 01, 2009, 04:57:00 PM by ama »
Logged

ama

 • Jr. Member
 • *
 • Posts: 1116
Bericht aus Norwegen: Hamer faellt auf voll auf die Schnauze
« Reply #4 on: May 01, 2009, 08:01:49 PM »

.

Übersetzt für den Transgallaxys-Superspezialservice. :-)


http://www.tvedestrandsposten.no/Innenriks/article4299193.ece

---------------------------------------------------
[*QUOTE*]
---------------------------------------------------
Hamer darf nicht als Arzt arbeiten

Sandefjord (ANB-NTB):

Der umstrittene deutsche Arzt Ryke Geerd Hamer
erhält in Norwegen keine Approbation als Arzt

Veröffentlcht   30.04.2009 - 16:29 Aktualisiert 30.04.2009 - 16:33

Hamer verlor den Prozess, den er gegen den Staat
angestrengt hatte. Er hatte den Staat durch das
Gesundheits- und Fürsorgeministerium geklagt,
nachdem der staatliche
Gesundheitspersonalausschuss einen Beschluss
aufrecht erhielt, ihn hier im Lande nicht als
Arzt praktizieren zu lassen, meldet Sandefjords Blad.

- Es ist die Auffassung des Gerichts, dass der
Ankläger seine ärztliche Tätigkeit nicht in
Übereinstimmung mit dem rechtlichen Standard
ausüben würde, der von einem Arzt verlangt wird,
heißt es im Urteil des Gerichts von Sandefjord.

Hamer muss nach seiner Niederlage vor Gericht
118.000 Kronen Gerichtskosten bezahlen.

Zufolge forskning.no war Hamer in einigen
europäischen Ländern wegen seiner Tätigkeit
gerichtlich verfolgt worden. (ANB-NTB)
---------------------------------------------------
[*/QUOTE*]
.

ama

 • Jr. Member
 • *
 • Posts: 1116
Bericht aus Norwegen: Hamer faellt auf voll auf die Schnauze
« Reply #5 on: May 01, 2009, 08:10:48 PM »

.

Übersetzt für den Transgallaxys-Superspezialservice. :-)


http://skepsis.no/blog/?p=1720

[*QUOTE*]
---------------------------------------------------
Das Urteil im Hamer-Verfahren ist fertig

30. April 2009
.................

Das Gericht in Sandefjord hat heute das Urteil im
Verfahren verkündet, das Ryke Geerd Hamer
gegen den Staat angestrengt hatte

...................

Für jene mit schlechter Erinnerung hatte der
Mann, der meint, dass (etwas verkürzt) jede
Krankheit auf psychische Traumata zurückzuführen
und die auf Wissenschaft begründete Medizin ein
jüdischer Plan für Massenmord sei, gelenkt von
unter anderen dem Papst, ein Gerichtsverfahren
gegen den Staat angestrengt, um die Lizenz zu
bekommen, hier im Land als Arzt zu praktizieren.

Das Ergebnis überrascht kaum jemanden. Der Mann
ist offenbar ungeeignet zu praktizieren. Aber
wenn man das Urteil liest, sind die Argumente im
Verfahren an und für sich eine wahre Wonne. Der
Mann schoss sich selbst in den Fuß, den er vorher
weit in den Mund gesteckt hatte.

Wer das Ganze lesen will, soll das gerne tu. Mir
schien, dass besonders zwei Teile interessant
waren: die Zusammenfassung dessen, wie Hamers
Anliegen vorgetragen wurde, und die Begründung
und Argumentation des Gerichts.

Die Argumente von Hamers Anwalt sehen aus, als ob
sie von "Quantenmedizinern" und unzähligen
anderen Alternativbehandlern vorgebracht würden,
die man kritisiert. Aber selten sieht man einen
so radikalen Selbstschuss wie diesen Versuch einer
Argumentation.

Es wird geltend gemacht, dass die Sterberate von
Krebspatienten, die mit traditionellen Methoden
wie Chemotherapie und Bestrahlung behandelt
werden, bis zu 98% beträgt. Zum Vergleich ist
keiner der Patienten Dr. Hamers allein infolge
der Behandlung gestorben, die er angeboten und
verabreicht hat. Während die Schulmedizin auf
5000 Hypothesen aufbaut, ist Dr. Hamer der
Ansicht, dass die Neue Germanische Medizin nur
auf einer Hypothese aufbaut und daher als Naturgesetz
zu bezeichnen ist.
Es wird daher geltend gemacht, dass Dr. Hamer
seinen Beruf als Arzt verantwortlich durch die
Anwendung der Neuen Germanischen Medizin ausüben wird.
Um es kurz zu sagen: "Ich mache was ich will,
denn ich bin ein Genie und alle anderen sind dumm."

Die Behauptung, man könne sich nicht darauf
verlassen, dass er seinen Beruf auf
verantwortliche Weise ausüben werde, erhält durch
seine eigenen Argumente eine ziemlich bedeutende
Unterstützung. Tatsächlich argumentiert Hamer
selbst für die Ansicht seines Gegners, des Staates
in der Person des Gesundheits- und Fürsorgeministeriums.

Dies kommt auch zum Vorschein in dem seltsamen
Fehlschlag im Argument dagegen, er sei auch vom
Arztberuf solange fern gewesen, so dass dies in sich
selbst ein Argument ist:
Man kann nicht die Meinung vertreten, Dr. Hamer
sei von seinem Beruf entfernt gewesen und dies
mache ihn als Arzt ungeeignet. Er war in all den
Jahren, in denen er keine Lizenz hatte,  in
Krebsbehandlung und Forschung involviert, und er
hat vielen Menschen geholfen, wie zum Beispiel
Heilpraktikern in Spanien.
Hat da jemand über Praktizieren ohne Lizenz
gesprochen? (Eine Lizenz, die er übrigens in
Deutschland kurz vor den ersten Versuchen in
Norwegen vergeblich zurückzubekommen versuchte.)

Ansonsten bekommen wir selbstverständlich
die  Galileo-/Semmelweis-Karte, hier in einer ihrer
reinsten Formen;

In dieser Verbindung wird hingewiesen auf Galileo
Galileis Kampf um Anerkennung seiner Entdeckung
des heliozentrischen Weltbildes und auf das
Schicksal von Dr. Ignaz Philipp Semmelweis nach
seinem Versuch, den Zusammenhang zwischen dem
Mangel an Handhygiene der Ärzte und Hebammen und
der Verbreitung des Kindbettfiebers zu beweisen.
Galilei wurde gezwungen, seiner Entdeckung
abzuschwören, und Semmelweis endete nach einigen
Jahren des Widerstandes und der Lächerlichmachung
in der Psychiatrie. Die Geschichte zeigte
indessen, dass Galilei und Semmelweis Recht hatten
Nein, die Chance, dass du Recht hast, wird nicht
dadurch größer, dass andere sagen, du irrst. Aber
es verblüfft etwas zu sehen, dass der Anwalt
versuchte, vor Gericht eine so elendige Karte zu spielen.

Es wird verständlicher, wenn man die Begründung
des Gerichts für die hohen Gerichtgebühren liest,
die ihm auferlegt wurden:
Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Kläger
trotz wiederholter Aufforderung durch das Gericht
und wohl auch durch seinen eigenen Anwalt es
unterlassen hat, dem Folge zu leisten, und einen
bedeutenden Umfang von Dokumenten und Schreiben
produziert hat, die dem Gericht und dem
Angeklagten zugesandt wurden und die für das Ergebnis unnötig waren.
Dies kann auch Grund sein zu bezweifeln, ob Hamer
der einfachste Klient ist, den ein Anwalt haben kann...

Wie gesagt ist es eine Freude, das Urteil zu
lesen, nicht zuletzt als eine Art Traum, wie man
andere wegen undokumentierter Behandlung
verantwortlich machen könnte, die zu verabreichen
sie darauf bestehen. Hamer erhält Bescheid, seine
Behandlung durch normale Forschung zu
dokumentieren. Es erweist sich klar, dass
die Gesundheitsbehörden ... sicher sein können
müssen, das jene Ärzte, die eine Lizenz haben,
sich innerhalb eines festen fachlichen Standards
halten. Der Kläger hält sich nicht daran, wenn er
konsequent anerkannte und dokumentierte
Behandlungsformen ablehnt.

Und es wird ebenso im Klartext gesagt, dass "das
Verantwortungskriterium auch für Alternativmedizin gilt".

Beim folgenden Zitat wird mir warm ums Herz:

In dieser Verbindung wird auf Punkt 21.1.1.7
verwiesen, woraus bezüglich "unverantwortliche Tätigkeit"
hinzugefügt wird:

"Das Gesundheitspersonal, das experimentelle
Methoden benützt, die nicht wissenschaftlich
begründet sind, ohne dass sie Teil eines
Forschungsprojekts sind, ohne dass sie auf
systematische Weise begleitet werden und ohne
dass der Patient Bescheid weiß, dass es
experimentelle Tätigkeiten sind, betreiben
ebenfalls eine unverantwortliche Tätigkeit."

Leider sind solche Kriterien keine weitere Hilfe
gegen den unregulierten Alternativmarkt, wenn die
Praxis nicht von autorisiertem Gesundheitspersonal
ausgeübt wird. Aber der Gedanke ist gut, und es
wäre noch besser, wenn die Praxis sich danach
richtete, auch außerhalb der Medizin.

Das Gericht bemerkt, unter den vielen
Selbstschüssen im Hamer-Verfahren, dass er selbst
gut dokumentiert, dass man sich auf ihn nicht ganz
verlassen kann:
Der Kläger hat vor Gericht erklärt, dass er,
seitdem er seine deutsche Lizenz verlor, bis zu
26.000 ernstlich erkrankte Patienten behandelt
hat. Folglich muss man zugrunde legen können,
dass der Ausschuss seine schätzungsweise
Beurteilung auf einer korrekten Tatsache
aufbaute, wenn zugrunde gelegt wurde, dass der
Kläger ernstlich kranke Patienten behandelt hat,
ohne irgend eine Art von Arztlizenz zu besitzen.
Das Gericht stellt sich hinter die Beurteilung
des Ausschusses, wenn dieser den Schluss zieht,
dieser Umstand bewirke, dass es ohnehin nicht
möglich sei, ein solches Vertrauen auf den Kläger
zu haben, das nötig wäre, um ihm die Lizenz als
Arzt zu erteilen.
Amen.

Hamer ist, wie das Gericht schreibt, "im Prozess
völlig unterlegen" und wurde zur Bezahlung der
Verfahrenskosten von über 100.000 Kronen
verurteilt. Das sei ihm wohl gegönnt.

Aber das Problem besteht weiter in Form aller der
zweifelhafte Anhänger und deren Missionstätigkeit
gegenüber kranken Menschen. Es gibt keinen Grund
zu glauben, dass sie nicht wie bisher weiter tun
werden, mit neuen Tragödien als das unvermeidliche
Ergebnis.

Vielleicht würde eine entsprechende Runde vor Gericht
für sie selbst helfen?

(Dank an Thorstein Korsvold für Tipps.)

Veröffentlicht von Asbjørn Dyrendal
http://skepsis.no/blog/?cat=10   Alternative Behandlung


Kommentar zu "Das Urteil im Hamer-Prozess ist fertig"

Erik Arnesen schrieb:
30. April 2009  21:12 Uhr
Mir fiel noch ein Argument auf, das der Anwalt vorbrachte:
"Die Folgen einer Lizenz, wenn Dr. Hamer sie
bekäme, wären dennoch gering angesichts seines
Alters von 73 Jahren, und damit könnte er etwa
1,5 Jahre lang praktizieren, wenn er die Lizenz jetzt erhielte."
Daher wäre es dennoch nicht so  gefährlich, wenn
er jetzt weitermachen könnte, denn wie großen
Schaden kann man schon in 1,5 Jahren anrichten?.
Aber Hamer war wohl am meisten damit beschäftigt,
seine Ideen zu beweisen, daher war es herrlich,
dass die Richter gerade auf Folgendes hinwiesen:

"(...) es ist die Rücksicht auf die Patienten, die
bei einem Ansuchen um Lizenz entscheidend ist,
und nicht die Rücksicht auf den einzelnen
Ansuchenden. Unter keinen Umständen soll auf die
Rücksicht auf den Kläger und seinen Wunsch, seine
Theorien in der Praxis zu beweisen, Gewicht gelegt werden."

---------------------------------------------------
[*/QUOTE*]
.

Eichenkrone

 • Jr. Member
 • *
 • Posts: 31
Bericht aus Norwegen: Hamer faellt auf voll auf die Schnauze
« Reply #6 on: May 03, 2009, 12:06:54 AM »

Und hier Hamer zu seinem Prozessdesaster:

------------------------------------------------------


Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd HAMER
Sandkollveien 11
N – 3229 Sandefjord
24. April 2009

Erklärung zum Prozess
Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer
gegen die norwegische Ärztekammer
wegen einer Arbeitserlaubnis als Arzt,
vom 15. bis 17 April 2009
vor dem Tingrett in Sandefjord / Norwegen.

Die Hilfsrichterin Charlotte Hauge, die sich demonstrativ als Verfechterin der Ärztekammer von Norwegen verstand, hat den Prozess auf jede nur mögliche Art versucht zu invalidieren, wofür sie u.a. mein Anwalt Tvedt für befangen erklärt hat.
Die Klage war unter Mithilfe des Aufnahmerichters Bygge Hjorth eingereicht worden, der mir geraten hatte, ich solle mich nicht darauf einlassen, wenn die Ärztekammer barmen wolle: Hamer sei böse, weil er nicht abschwöre, sondern auf seiner Germanischen Neuen Medizin beharre, denn die norwegische Ärztekammer müsse mir nachweisen, daß die Germanische Neue Medizin falsch sei. Das sei überhaupt die allererste Voraussetzung dafür, weil die Ärztekammer geschrieben hatte… Hamers Handeln sei unverantwortlich, da er nicht abgeschworen habe.
Und wirklich hatte die Advokatin der Ärztekammer zugegeben, man habe sich nicht einmal eine einzige Stunde mit dem Inhalt der Germanischen Neuen Medizin befaßt, das sei auch nicht nötig gewesen, weil die Schulmedizin mit Chemo und Morphium ja staatlich anerkannt sei.
In der gleichen Weise gestand der Hauptzeuge und ranghöchste Arzt Norwegens, Prof. Sigbjørn Smeland frech, er habe nur mal 10 Sekunden in ein Heft von Dr. Hamer „hineingeblättert“, da hätte er schon gewußt, daß das alles absurd ist und nicht schulmedizinisch. Damit hat er also zugegeben, daß er sich die 2 Jahre, die ihm zur Vorbereitung zur Verfügung standen, keine einzige Minute mit Hamers Schriften befaßt hat, obwohl sie ihm auf Norwegisch und Englisch zur Verfügung standen.
So kam es, daß die Vertreterin der Ärztekammer, Anwältin Hauge und Prof. Smeland immer nur gebetsmühlenartig Rufmordartikel zitierten und 90 % der Zeit barmten, „Hamer müsse einfach abschwören („niederlegen“) denn die Chemo- und Morphium-„Therapie“ sei doch staatlich anerkannt und damit für alle Ärzte und Patienten bei Krebs als „tödlicher Krankheit“ auch verbindlich“.
Zwischen den fortlaufenden Zitaten der Rufmordartikel („Hamer böse“…) wurde die stereotype Phrase der unverzichtbaren Chemo-„Therapie“ ständig wiederholt… und wenn etwas staatlich anerkannt sei, brauche man keine Überprüfungen mehr, nicht einmal „in Zweifel ziehen“, sondern einfach nur Gehorsam. Deshalb sei Hamer als Arzt ungeeignet und unverantwortlich, auch wenn er sich sonst nichts habe zu Schulden kommen lassen. Es läge daher bei Hamer ein Mangel an Einsicht in die notwendige Krebsbehandlung mit Chemo und Morphium vor.

Die Hilfsrichterin Charlotte Hauge gab sich alle Mühe, ihren Staatskolleginnen auf jede nur denkbare Art zu Hilfe zu kommen:
a) Als erstes invalidierte sie den Prozess dadurch, daß sie die beiden vorgesehenen fachkompetenten Beisitzer eliminierte, um als medizin-inkompetente Laiin den Prozess ganz allein zu führen; ganz eindeutig, um ausschließlich „Hamer böse“ zu thematisieren.
b) Als Nächstes prolongierte sie den ganzen Prozess auf fast 2 Jahre (von den 3 Jahren, die ich ursprünglich maximal bis 75 hätte praktizieren dürfen), so daß es bei dem Prozesstermin, dem prozessual letztmöglichen, überhaupt nur noch um 13 Monate ging. Auch wenn die Sache jetzt wieder an die Ärztekammer zurückgehen sollte, weil sie ja zugegebenermaßen in der Sache „null“ geprüft hat, dann braucht man das letzte Jahr nur wieder „auf Zeit zu spielen“, um mich (und die Patienten) dann erfolgreich um drei Jahre betrogen zu haben.
c) Man hatte mir 5 Patientenzeugen gestattet und weitere 5 Medizin- / naturwissen-schaftliche Zeugen, dazu mit Einverständnis der Ärztekammer mit Videokameras die Patientenfälle aufzuzeichnen, wobei sich weder das Gericht noch die Ärztekammer dabei etwas Gewichtiges oder Besonderes vorgestellt hatten. Aber 5 Werktage vor dem Prozess invalidierte die Hilfsrichterin den ganzen Prozess dadurch, daß sie ohne erkennbaren äußeren Grund die Kameras kurzerhand untersagte.
Daraufhin stellte mein Anwalt wütend eine Befangenheitsklage, die aber von dem kollaborierenden Obersurenskriver verworfen wurde.
d) Der einstweilige vorprozessuale Höhepunkt wurde erreicht, als die Hilfsrichterin
2 Tage vor dem Prozess meine Klage, die ja von ihrem Kollegen Bygge-Hjorth empfohlen war, selbstherrlich umfunktionierte und umdrehte:
Sie schrieb: „Ob die Germanische Neue Medizin richtig ist, ist gar kein Streitthema“. Mit anderen Worten: Es solle nur über die Rufmord-Hetzartikel gegen Hamer diskutiert werden, und daß Hamer böse sei, und wegen Nichtabschwörens ungeeignet und unverantwortlich als Arzt, und groben Mangel an Einsichtsfähigkeit in die notwendige Krebsbehandlung mit Chemo und Morphium habe.
Der Prozess war nicht mehr mein Prozess, denn ich hatte ja etwas ganz anderes geklagt. Mein Anwalt meinte, das sei im bürgerlichen Bereich unter redlichen Menschen ein glatter Betrug.
Ich (Dr. Hamer) empfinde es als etwas viel Schlimmeres: Ich empfinde es als vorsätzliche Rechtsbeugung des Staates: des staatlichen Gerichtes, der staatlichen Ärztekammer und (später) des staatlichen Fernsehens, zum Nachteil von täglich 100 norwegischen unnötigerweise mit Chemo und Morphium zu Tode gefolterten nicht-jüdischen Patienten. Denn die jüdischen Ärzte praktizieren seit 28 Jahren weltweit heimlich Germanische Neue Medizin bei ihren Patienten und die überleben Krebs zu 98 %. Wir sehen nicht eine einzige jüdische Chemoleiche.
e) Im Prozess steigerte sich das „Staatsquartett (Richterin Ch. Hauge, Anwältinnen des Staates: I. Hauge und G. Fredheim sowie Prof. Smeland) noch erheblich.
Am 1. Tag wurden außer meiner Befragung im Zeugenstand und dem Eingangs-Plädoyer meines Anwalts zu 90 % Rufmordartikel gegen mich zitiert.


Am 2. Tag kam der Eklat: Nach der Befragung der 1. Zeugin und der Erklärung des Verlauf des Falles auf dem Monitor – und nachdem ich gesagt hatte, dieser so perfekt demonstrierte Fall sei ja ein psychiatrischer Fall, weil die Germanische für alle sog. Krankheitsfälle Gültigkeit habe, auch für psychiatrische…
und als ich dann noch ergänzte, die nächsten 4 Fälle seien nun echte Krebsfälle, die wären noch viel imposanter … da verlor die Hilfsrichterin völlig die Beherrschung.
Sie setzte (schon um 11 Uhr) Mittagspause an und stampfte wütend aus dem Gerichtssaal. Als sie nach 1 Stunde wieder herein kam, hatte sie sich einen Beschluß gemacht, daß alle weiteren Patienten als Zeugen ausgeschlossen seien, auch alle Monitoren, auch alle übrigen wiss. Zeugen, außer einer Musikprofessorin, die aber wegen Verbots des Monitors dann auch ausfiel.
Mein Anwalt sprang wütend auf, erklärte, das sei eine totale Invalidierung des Prozesses und der schlimmste Prozessskandal der norwegischen Justiz seit Menschengedenken. Er protestiere mit allem Nachdruck – aber die Sache schien längst auf höherer Ebene entschieden, deshalb hatte er keinen Erfolg.
Am letzten Tag war dann die Zeugenbefragung vom obersten Arzt Norwegens
(für Radiologie und Onkologie) Prof. SigbjØrn Smeland.
Diese Zeugenbefragung war von Seiten Smelands so primitiv, so unendlich dümmlich und fachlich so unter allem Niveau, wie ich sie in dieser jämmerlichen Art noch nie von einem Mediziner erlebt habe. Er stammelte, wie gesagt, immer das Gleiche: Chemo und Morphium sei doch staatlich anerkannt bei der „tödlichen Krankheit Krebs“. Dann müsse es doch jeder so machen, weil es doch der Staat so angeordnet habe.
Also wenn das der oberste und Star der norwegischen Ärzte war, dann weiß man auch, auf welch jämmerlichem Niveau sich die medizynische Diskussion in Norwegen bewegt. Und als dieser Mensch dann noch frech erzählte, er habe nur mal so eben in meine Unterlagen reingeblättert und schon gewußt, daß die Germanische absurd sei, so, als ob der Mond ein Käse sei …
Also: arroganter und ignoranter geht es wirklich nicht mehr! Einfach jämmerlich.
Am Ende des Prozesses erhielt ich für 3 Minuten das Wort, was mir aber nach 2 Minuten schon wieder entzogen wurde.
Ich sagte: Ich kann nicht sehen, daß ich seit 28 Jahren irgend etwas falsch gemacht habe, denn ich habe mir ärztlich und menschlich nichts zu Schulden kommen lassen.
Als ich 1981 die Germanische Neue Medizin entdeckt habe, da bin ich, wie jeder ehrliche, brave Wissenschaftler das machen sollte, zu dem Dekan der medizinischen Fakultät, Prof. Voigt, meiner Universität Tübingen gegangen, und habe ihm eine 300-seitige Habilitationsschrift auf den Tisch gelegt und ihn gebeten, den Inhalt mit mir und meinen früheren Kollegen (Professoren) durch Reproduzierung am nächstbesten Fall zu überprüfen. Das versprach er mir in die Hand. 5 Jahre später (1986) als er wieder Dekan war und die Habil-Arbeit immer noch nicht geprüft war, sagte er vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen: „Ja, es stimmt, ich habe dem Dr. Hamer in die Hand versprochen, die (Germanische) Neue Medizin naturwissenschaftlich d.h. durch Reproduzierung am nächstbesten Fall, zu überprüfen. Ich mußte dieses Versprechen aber zurückziehen, weil die Med. Fakultät mir das verboten hat. Es ist auch richtig, daß man das an 3 Tagen leicht naturwissenschaftlich, d.h. durch Reproduzierung am nächstbesten Fall, in der Sache überprüfen kann. Aber wir (die Med. Fakultät) wollen gar nicht wissen, ob die (Germanische) Neue Medizin richtig ist.

Ich weiß bis heute nicht, was ich eigentlich falsch oder unverantwortlich gemacht habe, wofür mich Gerichte, Ärztekammer und die Gossenjournaille diskriminieren dürfen, mich sogar einen schlechten Arzt (unverantwortlich) nennen dürfen, mit mangelnder Einsichtsfähigkeit in die „notwendige“ (Chemo-)Krebsbehandlung.
Zum Schluß ein wahres Zitat von Prof. Mathe (früherer Chef des nationalen franz. Krebszentrums in Villejuif, der 1985 durch meine Hilfe bzw. die Germanische von einem sog. Bronchial-Ca geheilt wurde. Vor seiner Erkrankung hatte er als Onkologe Millionen Krebspatienten „vom Leben zum Tode befördert“. Nach seiner Genesung machte er wieder genauso weiter.
Als er später pensioniert war sagte er zynisch: Wenn ich als Patient an Krebs erkrankt wäre, dann würde ich auf keinen Fall in solch ein Krebszentrum gehen. Denn nur die Patienten haben eine Chance zu überleben, die sich von einem solchen Zentrum fernhalten.
Zynischer geht es nicht mehr.
In dem Prozess in Sandefjord hat man zwar versucht mich zu demoralisieren, doch vergeblich. Aber für alle die armen, besonders die norwegischen nicht-jüdischen Patienten waren es die schwärzesten Tage ihres Unglücks und ihrer Todesprognose.
Offenbar wollte der Staat dazu beitragen, daß nochmal eine weitere Million von sog. Krebspatienten unnötigerweise mit Chemo „gestorben werden“. Eines Tages wird sich das Staats-Kleeblatt 10 Klafter unter die Erde schämen und die Patienten-Angehörigen werden sie auf ewig verfluchen.
Muß man nicht die Verfügung eines Staates, daß Chemo und Morphium die einzigen erlaubten und „notwendigen“ Krebsbehandlungsarten sind, an denen in den letzten 28 Jahren über 1 Million norwegische Patienten gestorben worden sind, als pure Menschenverachtung bezeichnen, besonders wenn man sieht (und sie geben es offen zu), daß bei den jüdischen Patienten, die ausnahmslos mit Germanischer behandelt werden, quasi keiner mehr an Krebs stirbt?
Was habe ich also falsch gemacht?

Dr. Ryke Geerd Hamer

-----------------------------------------------------
« Last Edit: May 03, 2009, 12:07:35 AM by Eichenkrone »
Logged
Pages: [1]