TG-1 * Transgallaxys Forum 1

Advanced search  
Pages: [1]

Author Topic: Klehr in Slowenien  (Read 964 times)

ama

  • Jr. Member
  • *
  • Posts: 1164
Klehr in Slowenien
« on: August 28, 2008, 11:36:45 AM »

[*quote*]
This is Google's cache of http://www.njena.si/zdravje/medicina/zdravilec_raka_je_sarlatan/menu_id_50.html. It is a
snapshot of the page as it appeared on 24 Aug 2008 00:53:20 GMT. The current page could have changed in the meantime.
Learn more
Text-only version


GalerijaForumBlogZemljevid strani
 
 

VroÄ e
Stil
Zdravje
Moški in ženske
Kariera
Družina
Dom
Užitki
Kulinarika
Astro
 
nedelja, 24. avgust
2008
Domov  Zdravje  Zdravilec raka je Å¡arlatan!
Pozabljeno geslo?| Registracija 
 

 
Anketa
Ob kakÅ¡nem vremenu se najbolje poÄ utite?
 
nisem vremensko obÄ utljiv/a
 
ob sonÄ nem vremenu
 
ko je zunaj oblaÄ no ali celo dežuje
 
 
Moški
Pokažite svoje mišice in osvojite nagrado
Podelite z nami svoj recept za oblikovanje izklesanega telesa in si prislužite privlaÄ no nagrado.
VeÄ informacij o nagradni igri
 
 
Skrbimo za okolje
 
Led na Arktiki se prehitro topi
Problemi tovarne sveta
Naši mali prispevki k bolj ekološkemu svetu
Klimatske naprave
Že imate štiri koše za smeti?
 
 
 
 

Zdravilec raka
je Å¡arlatan!
 
 
sreda, 30. julij 2008
Tekst: Alma M. Sedlar Foto: Åimen ZupanÄ iÄ , AleÅ¡ Pate Objava: Jana 2008
Petru Pateju iz Ljubljane, ki je zbolel za rakom trebušne slinavke, so zdravniki napovedali le še
nekaj mesecev življenja. Ravno takrat so njegovi svojci prebrali Ä lanek o nemškem imunologu dr.
Nikolasu Klehru, ki obljublja, da lahko ozdravi (ali vsaj izboljša stanje) rakavih bolezni v vseh stadijih.
Petru, ki se je kot številni Slovenci pred njim zaÄ el zdraviti na kliniki v Salzburgu, je dr. Klehr najprej
obljubil, da ga bo povsem ozdravil, potem pa, da mu bo življenje podaljšal vsaj za pet let. A Peter je le
slab mesec po tem, ko se je vrnil z zdravljenja v Salzburgu, umrl.
Nemški imunolog in dermatolog dr. Nikolaus Klehr. V NemÄ iji je zaslovel kot utemeljitelj
»imunološke terapije« za zdravljenje raka, v minulih letih pa so mu oÄ itali tudi nekaj goljufij.
ÄŒeprav je podobnih zgodb veliko (med njimi se sicer najde tudi kakšna, ko naj bi se bolniku stanje po terapiji
zaÄ asno izboljšalo), obupani bolniki še naprej množiÄ no obiskujejo kliniko v Salzburgu in tam
pušÄ ajo gore denarja. Koliko Slovencev se je v zadnjih dveh letih tam zdravilo, ni mogoÄ e vedeti, a tisti, ki so
bili tam, pravijo, da iz Slovenije vsak teden pride vsaj 15 novih bolnikov. Cena terapije nemalokrat naraste na veÄ deset
tisoÄ evrov. Veliko bolnikov je za to, da bi si jo lahko privošÄ ili, moralo najeti kredit, nekateri so celo prodali
stanovanje. A veÄ ini se je zdravstveno stanje kmalu po terapiji poslabšalo. Nemalo jih je kljub »Ä udežnemu«
zdravljenju umrlo.
Obljubil je, da mu bo pomagal. »OÄ e je zbolel lani jeseni. Pregled je pokazal sedem polipov na trebušni
slinavki. Med operacijo so ugotovili, da gre za raka, a je bil že tako razširjen, da niso mogli narediti niÄ esar
veÄ . OÄ eta so poslali domov. Pozneje so ugotovili, da tudi kemoterapija ne bi veÄ pomagala,« pripoveduje Petrov sin
Aleš Pate, ki je oÄ eta spremljal v Salzburg. Tja so šli z velikim zaupanjem, saj jim je prijatelj
navdušeno pripovedoval o pozitivnih izkušnjah z zdravljenjem. A je tudi on umrl mesec po tem, ko se je
vrnil iz Salzburga.
Zdravljenje se je zaÄ elo tako, da je Alešev oÄ e dr. Klehru po faksu poslal izvide, ta pa mu je rekel, naj takoj
pride v Salzburg. »OÄ e me je prosil, naj grem z njim. PrepriÄ an je bil, da se bo po treh dneh že tako dobro poÄ util,
da bom lahko odšel domov, on pa bo nadaljeval terapijo dva tedna,« pripoveduje Aleš, ki dober mesec
po oÄ etovi smrti Ä uti predvsem veliko jezo, nemoÄ in razoÄ aranje. Na zaÄ etku ni bilo tako. Aleš in z njim
vsa družina sta delila oÄ etovo navdušenje. Šele ko sta prišla v Salzburg, je Aleš zaÄ
el nekoliko dvomiti o metodah sicer zelo prepriÄ ljivega zdravnika. A oÄ e je, pravi, tako moÄ no verjel vanj, da mu
niso hoteli vzeti upanja. O tem, da ga bo dr. Klehr zares ozdravil, je bil prepriÄ an vse do zadnjega.
Klinika sploh ni klinika. »V Salzburgu me je najprej presenetilo, da je 'klinika' dr. Klehra v resnici le približno 150
kvadratnih metrov veliko stanovanje v neki stolpnici. Bolniki tam sploh ne morejo bivati. Bivanje si morajo urediti v
katerem od hotelov in ga posebej plaÄ ati. Na kliniko prihajajo le po infuzijo, ki jo vsak dan prejemajo od 7 do 10 ur,«
pripoveduje Aleš. In kako poteka samo zdravljenje? »Ko sva prišla, so oÄ etu vzeli kri. To je bila edina
preiskava, ki so jo sploh opravili. OÄ e je bil na infuzijo priklopljen vsak dan od 9. do 17. ure. Takrat je moral biti pri
miru, saj je imel že tako tanke žile, da so se mu igle, Ä e se je le malo premaknil, takoj iztaknile. Zato si ves ta Ä as
ni upal niti na stranišÄ e. Da je sploh lahko opravil malo potrebo, sem mu moral razrezati trenirko.« Aleš
poudarja, da se je oÄ etu stanje zaÄ elo slabšati že nekaj dni po zaÄ etku zdravljenja. »Kar trikrat so ga morali
punktirati, saj se mu je zaradi infuzij v trebuhu nabralo preveÄ vode. Ko sva po dveh tednih odhajala, je bil tako izÄ
rpan, da mu dr. Klehr s sabo domov sploh ni dal ampul, ki jih obiÄ ajno daje bolnikom. OÄ etu je rekel, naj se vrne Ä ez
dva tedna. Pojasnil mu je, da je poslabšanje le prehodnega znaÄ aja in da se mu bo stanje kmalu
izboljšalo. Rekel je tudi, da imamo še sreÄ o, da smo ga pripeljali zadnji Ä as, ker bi drugaÄ e zagotovo
umrl.« Aleš z grenkobo pravi, da se dr. Klehr vsaj pri tem ni motil.
Dva tedna po prvem zdravljenju je že moÄ no slabotnega oÄ eta v Salzburg na pregled peljal prijatelj. »Znova je dobil
infuzijo in kakšnih 30 ampul za domov. Ko se je vrnil, je bil v tako slabem stanju, da ni mogel veÄ hoditi.
Prijatelj ga je prinesel Ä ez prag. A vse do zadnjega ni izgubil upanja. Še dan pred smrtjo je govoril, da se je v
Salzburgu zanj zaÄ elo novo življenje.«
Ne bodite naivni! »ÄŒe bi bilo raka tako preprosto zdraviti, bi to metodo izvajali že vsi
UÄ inek, in to negativen, pa lahko imajo slabe higienske razmere v laboratoriju (nemška policija je leta 2003
zaprla Klehrov laboratorij v Münchnu, ker ni ustrezal zahtevanim higienskim standardom) in predvsem nasveti bolnikom,
naj opustijo tradicionalno zdravljenje, kamor sodijo tudi biološka zdravila. Naj teh ne jemljejo, naj bi vsaj
nekaterim bolnikov svetoval tudi dr. Klehr.
Peter Pate na »kliniki« v Salzburgu. Dr. Klehr mu je naprej obljubil popolno ozdravljenje, potem pa vsaj še pet
let življenja. Umrl je le slab mesec po vrnitvi iz Salzburga.
povsod po svetu,« razmišlja prof. dr. Alojz Ihan, specialist kliniÄ ne mikrobiologije in imunologije, ki je veÄ
krat analiziral vsebino ampul, ki jih dr. Klehr prodaja svojim bolnikom. Po njegovem mnenju je pri poÄ etju
nemškega imunologa najbolj moteÄ e to, da z bolniki poÄ ne nekaj, kar v znanosti velja za eksperiment, a o tem
ne govori kot o eksperimentu. »Ta obiÄ ajno poteka veÄ let, na koncu se ga analizira in šele potem je jasno, ali je
ta metoda boljša od uveljavljenih ali ne. Železno pravilo je, da se ljudem, ki sodelujejo v eksperimentu, nikoli
ne zaraÄ unava terapij,« pravi dr. Ihan, ki tako poÄ etje ocenjuje kot »prvo znamenje šarlatanstva«. Pojasnjuje,
da metoda, ki jo dr. Klehr izvaja že 15 let, izvira iz raziskav dr. Rosenberga v ZDA, ki je sredi osemdesetih zaÄ el
zdraviti raka s cikotini. »Res je imel nekaj uspehov pri nekaterih vrstah raka, a terapija je imela veliko stranskih uÄ
inkov. ObÄ asno jo sicer še izvajajo, vendar njeni uÄ inki še zdaleÄ ne veljajo za Ä udež. Poleg tega
so koncentracije cikotinov pri omenjeni terapiji vsaj desettisoÄ krat veÄ je, kot so tiste v preparatu, ki ga prodaja dr.
Klehr. NihÄ e v njegovih zdravilih še ni izmeril veÄ cikotinov, kot jih imamo v krvi že naravno. Zdravilo dr.
Klehra bi zato lahko mirno imenovali kar sladkana voda!« Klehrova terapija je torej po mnenju dr. Ihana tako blaga, da ne
more imeti prav nikakršnega zdravilnega uÄ inka.
Zdravnika niso spustili v laboratorij. Eden od zdravnikov, ki se pridružujejo mnenju dr. Alojza Ihana, je Rado
Janša, dr. med., specialist gastroenterolog in specialist onkolog z Gastroenterološke kline Ljubljana. Ko
se je nekaj njegovih bolnikov odloÄ ilo za zdravljenje pri dr. Klehru, je tudi sam odšel na kliniko v Salzburg, saj
se je želel na lastne oÄ i prepriÄ ati, kako poteka zdravljenje. »Najprej se mi je zdelo celo dobro, da bolniki ob
tradicionalni medicini poskusijo še kaj drugega, zato tega nisem hotel kar vnaprej odklanjati. Ko pa se je nekaj
bolnikov vrnilo in s sabo – razen ampul in raÄ unov – ni prineslo nobenih izvidov, veÄ ini pa se je stanje
še poslabšalo, sem sedel v avto in se odpeljal v Salzburg. Videti sem želel dokumentacijo svojih
bolnikov, a kot kaže, je sploh nimajo. Potem sem si želel ogledati še laboratorij, kjer izdelujejo zdravila,
vendar mi je dr. Klehr rekel, da ne morem vanj zaradi visokih higienskih standardov.« Po mnenju dr. Janše, ki se
mu pridružuje tudi dr. Janja Ocvirk, dr. med., specialistka internistka z Onkološkega inštituta Ljubljana,
je mogoÄ e zaÄ asno izboljšanje stanja bolnikov takoj po zaÄ etku terapije pojasniti s tem, da jim dr. Klehr daje
tudi kortikosteroide, steroidne hormone. To so moÄ na zdravila, ki kratkoroÄ no sicer lahko izboljšajo
splošno poÄ utje bolnika, a imajo hude stranske uÄ inke, zato se lahko stanje, potem ko nehajo uÄ inkovati, zelo
poslabša. »Bolnikom se zaÄ nejo lomiti kosti, lahko jim odpove nadledviÄ na žleza, hudo je motena funkcija
jeter,« pojasnjuje dr. Janša.
Dr. Janja Ocvirk pa meni, da je nemogoÄ e ugotoviti, koliko slovenskih bolnikov je že obiskalo Klehrovo kliniko v
Salzburgu, saj vsi tega ne povedo svojim zdravnikom. »Na podlagi števila tistih, ki so povedali, pa lahko
sklepamo, da jih tja hodi ogromno.« Tako kot vsi zdravniki, s katerimi smo govorili, ima tudi ona na seznamu svojih
pacientov kar nekaj takih, ki so bili na zdravljenju pri dr. Klehru, a jih danes ni veÄ .
»Od nas je odšel v dobrem stanju!« Dr. Nicholasu Klehru smo po elektronski pošti posredovali nekaj
podrobnih vprašanj o metodah in rezultatih njegovega dela pa tudi o zdravljenju Petra Pateja. Povabil nas je sicer
v Salzburg, na veÄ ino vprašanj pa ni odgovoril. Tako nam, recimo, ni posredoval niti enega dokaza, ki bi priÄ al
o uÄ inkovitosti njegovega zdravljenja. Prav tako nam ni odgovoril na vprašanje, koliko bolnikov, ki so se
zdravili pri njem, je umrlo in kolikim se je stanje po zdravljenju izboljšalo ali pa jih je v celoti ozdravil. Pojasnil
je le, da je po njegovem mnenju Peter Pate umrl zaradi tistega, kar se je dogajalo po tem, ko se je vrnil domov iz
Salzburga, in da namerava okolišÄ ine njegove smrti podrobneje raziskati. Enega od naših sogovornikov,
Francija Oblaka, katerega žena Sonja je po zdravljenju v Salzburgu za rakom na jetrih umrla februarja letos, pa je dr.
Klehr pred dnevi klical in mu rekel, da sumi, da so njeno smrt povzroÄ ila zdravila, ki naj bi ji jih predpisovali zdravniki
v Sloveniji. Sonja Oblak je namreÄ med terapijo v Salzburgu hodila tudi na kemoterapijo; ob Ä emer ji je to, kolikokrat
naj gre, svetoval dr. Klehr.
Prav zato, ker ni jasno, kaj v resnici povzroÄ i smrt bolnika z rakom, ker je pri veÄ ini prognoza že tako slaba in ker
nekateri bolniki, ki hodijo k dr. Klehru, opustijo tradicionalno zdravljenje, drugi pa ne, bi bilo po mnenju slovenskih
zdravnikov težko dokazati, kaj je v resnici poslabšalo zdravstveno stanje posameznim bolnikom. A nasvet, naj
opustijo tradicionalno zdravljenje, je nevaren in v nasprotju z zdravniško etiko. Prav tako je v nasprotju z
zdravniško etiko mastno zaraÄ unavati za zdravljenje, ki vsaj doslej ni dalo še niti enega znanstveno
dokazanega rezultata. Ker pa imajo pri sosedih v zvezi s tem zelo liberalne zakone, ki omogoÄ ajo kombiniranje uradne in
tradicionalne medicine, dr. Klehru nemore v pravnem smislu nihÄ e niÄ esar oÄ itati. Prav tako veÄ ina tistih, ki se (Ä e
so sploh še živi) poÄ utijo opeharjene, ne more zahtevati vraÄ ila denarja. A edini, ki lahko ustavijo njegovo
poÄ etje, so sami bolniki. Ti pa v obupani (in razumljivi) želji, da bi ozdraveli, prepriÄ ljivemu doktorju v Salzburg
še vedno nosijo gore denarja. Vse, kar dobijo v zameno, so neuresniÄ ljive obljube in upanje – Ä etudi
povsem prazno.
ÄŒudežno zdravljenje za veÄ kot sto tisoÄ evrov
Za zdravljenje v prvih dveh tednih so svojci Petra Pateja dr. Klehru plaÄ ali 13.000 evrov in še približno
1600 evrov za hotel, v katerem so bivali. Za ampule, ki jih je ob drugem pregledu dal bolniku za domov, so morali
odšteti še dodatnih 3000 evrov. Podobno zgodbo nam je povedal Franci Oblak. Ko se je njegova
pokojna žena Sonja zdravila pri dr. Klehru, so mu za terapije in zdravila plaÄ ali 38.000 evrov. Izvedeli smo tudi za
dva pacienta, ki naj bi dr. Klehru plaÄ ala celo veÄ kot 100 tisoÄ evrov. Oba sta že pokojna, eden od njiju naj bi bil
celo znan zdravnik.
Zdravilo iz lastne krvi?
Na spletnih strani dr. Nikolausa Klehra je mogoÄ e razbrati, da je razvil metodo za zdravljenje raka s posebno imunsko
terapijo, in sicer s citokini iz bolnikove krvi, ter jo v NemÄ iji tudi patentiral. Zdravljenje poteka tako, da citokine
(naravne substance, ki prinašajo informacije imunskemu sistemu) predelajo v terapevtski substrat, potem ko
bolniku odvzamejo kri, in s posebnim postopkom spodbudijo bela krvna telesca k poveÄ anemu proizvajanju citokinov.
Z vraÄ anjem teh snovi v telo bolnika postane imunski sistem sposoben prepoznati in napasti prikrite rakave celice. Tako
spremenjena bolnikova kri naj bi pri ponovnem vnosu izzvala obrambno reakcijo, ki naj bi tumor deloma ali popolnoma
razkrojila.
Eno na spletu, drugo v praksi
Dr. Nikolaus Klehr na spletu sicer poudarja, da je veÄ možnosti za ozdravljenje, Ä e se raka odkrije prej; po drugi
strani pa prav pri napredovani bolezni (oziroma tvorbi metastaz) še toliko bolj priporoÄ a uporabo citokinov iz
lastne krvi. Opozarja tudi, da velja to zdravljenje za alternativno in s tem znanstveno sporno – ter da njegova
klinika ne more zagotoviti uspešnosti zdravljenja. Po drugi strani pa so nam številni svojci bolnikov
povedali, da jim je v osebnem pogovoru zagotavljal uspešno zdravljenje. Na spletu navaja, da je terapevtski uÄ
inek izvedensko dokazan, vendar ni nikjer najti podatkov o tem, koliko bolnikov je po zdravljenju umrlo in koliko jih je s
to metodo že bilo uspešno ozdravljenih. Tudi to je eno tistih vprašanj, na katera nam dr. Klehr ni
odgovoril.
RSS komentarji Komentarji (1)
...
je napisal izabela2, 30.07.2008
Sem sliaala za tega aarlatana, Slovencem naj bi pobral kar zajetne kupe denarja. Predvsem se je spravil nad rakove
bolnike, ki so v zadnjih stadijih, takim obljublja neverjetno in za to so mu pripravljeni plaati ogromne vsote. Uspeha pri
zdravljenju naj ne bi imel skoraj ni! Stran od njega!!!
Napiaite komentar >> Prika~i/Skrij formo za vnos
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Prosimo vas, da se registrirate, e nimate odprtega uporabniakega rauna.
 
 
 
 
 
Sveže iz rubrike
 
PriporoÄ ila za vroÄ e poletne dni
Zablode in zmote o shujševalnih tabletah in podobnih zvarkih
5 korakov do zdrave prehrane na delovnem mestu
Kava in bodoÄ e matere
Ste Ä ustveni jedec?
 
 
Druge novice
Zablode in zmote o shujševalnih tabletah in podobnih zvarkih
PriporoÄ ila za vroÄ e poletne dni
5 korakov do zdrave prehrane na delovnem mestu
Izgovori, ki ovirajo hujšanje, 2. del
Ste Ä ustveni jedec?
 
 
Sorodne vsebine
Europa Donna je na svojem
S pomoÄ jo drugim je reÅ¡ila sebe
Razvoj zdravil za zdravljenje raka
DORA - nacionalni presejalni program za raka dojke
Duševna stiska je lahko hujša od raka
Rak na prostati
ZaÅ¡Ä itimo se pred soncem!
 
 
Povezani blogi
ÄŒe je tvoj blog povezan s to temo, dodaj tag: rak , Å¡arlatan
Ni povezanih blogov.
 
 
Tagi vsebin
aktivita alenka alergija amerika avbelj beograd bradaÄ brigita celulit denar dežan dieta dojenÄ ek dopust dremelj
energija euro evrovizija fashion festival glasba grošelj horoskop hrana hujšanje igre ingver internet intervju irska janez
jasna jurij kingston knjiga kokalj kompost kopel kozmetika koža kurkuma lepota letni lili liÄ enje ljubezen maja manca
marko meditacija mirna miss moda mojca moški nagrada nagradna najstnik nakupovanje nasveti nega nina njena nogomet
noseÄ nost oblaÄ ila oblaÄ ilo ognjiÄ okužba olimpijske operacija otroci otrok pahor partner peking pevka planet
plaža pogovor poklic poletje pomlad poroka posel potovanje poÄ itnice prehrana prijatelj profil rado razstrupljanje
rebeka rože sabina sadje sebastjan seks služba sonce sopara spanje spolnost sprostitev staniÄ starÅ¡i stres taiji
telovadba tetiÄ koviÄ tjaÅ¡a universe uÄ enje uÄ inek vadba valentinovo vitamini voda vpliv vzgoja week zdravje
zdravljenje zelenjava zmagovalec zrnec zveza Ä aj Ä iÅ¡Ä enje Å¡pela Å¡port Å¡tudij žagar žarn ženska ženske
žival 2008
 
Delo Revije, d. d., 2007-2008. Vse pravice pridržane. | KONTAKT | POGOJI UPORABE | POMOČ
UPORABNICAM | OGLAÅEVANJE | Powered by Citadela
[*/quote*]


[de-frosted. J]
« Last Edit: August 22, 2016, 07:59:41 AM by Julian »
Logged
Kinderklinik Gelsenkirchen verstößt gegen die Leitlinien

Der Skandal in Gelsenkirchen
Hamer-Anhänger in der Kinderklinik
http://www.klinikskandal.com

http://www.reimbibel.de/GBV-Kinderklinik-Gelsenkirchen.htm
http://www.kinderklinik-gelsenkirchen-kritik.de
Pages: [1]